במחלקת הילדים במרכז הרפואי זיו בצפת התקיימה ארוחת לאומים

30/12/2012