תרומה יפה של חברת אורע מקיבוץ מלכיה למחלקת הילדים במרכז הרפואי זיו

30/12/2012