אחרי חודשיים: ילדה סורית שטופלה בישראל שבה ללכת

23/9/2013