ד"ר לידיה איזקסון מונתה למנהלת המחלקה לבריאות הנפש במרכז הרפואי זיו

11/10/2013