ילדים סורים פצועים מטופלים במרכז הרפואי זיו

27/9/2014