בכיר באופוזיציה הסורית: "אתם מטפלים בנו, אסד טובח"

18/9/2014