יום בריאות של המרכז הרפואי זיו במג'דל שאמס

31/7/2015