אגף מיון מהלכים חדש נחנך במרכז הרפואי זיו

6/11/2015