זמן ההמתנה במיון זיו נמוך משמעותית! תודה לצוות המלר"ד!

16/1/2017