אין בידינו כלים להתמודד עם תופעת האלימות

15/3/2017