"נלחמתי, התגברתי ובניתי משפחה מחורבות חיי"

1/5/2017