מכות חום והתייבשות - זהירות, מניעה וטיפול

5/6/2017

עיתון מבט:


עיתון מידע 8:


לינקים נוספים:

https://www.medonline.co.il/section/Family-Medicine/Heat-blows-and-dehydration

http://meida8.co.il/?post_type=post&p=3547