השתלת קוצב לב מצילת חיים נערכה במרכז הרפואי זיו

5/6/2017

הסבר על הניתוח בניוזלטר החודשי של המרכז הרפואי זיו:
http://zivnewsletter.activetrail.biz/%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%91-%D7%9C%D7%91


מידע 8: