בובות החייאה דיגיטליות מתקדמות לסימולציה רפואית , מעריב

1/3/2018