הכנס השנתי של בנקי הדם בישראל

מחקר שנערך בבנק הדם במרכז הרפואי זיו בהובלת ד"ר יפעת צבעוני פועל כדי להביא לשינוי במדיניות משרד הבריאות בנוגע לעדכון הגבלות שימוש בפלסמה שהופשרה.
12/8/2018

מחקר שנערך בבנק הדם במרכז הרפואי זיו בהובלת ד"ר יפעת צבעוני פועל כדי להביא לשינוי במדיניות משרד הבריאות בנוגע לעדכון הגבלות שימוש בפלסמה שהופשרה.
במסגרת הכנס השנתי של בנקי הדם בישראל שנערך בכפר המכביה, הוצגה עבודה שנעשתה בבנק הדם במרכז הרפואי זיו בה נבדקה השפעת הקפאה והפשרה חוזרת על איכות (Fresh Frozen Plasma (FFP.
יוזם ומבצע העבודה: חנא מוראני, אחראי תחום בנק הדם. העבודה הוצגה כפוסטר בכנס ה ISBT בקופנהגן ב 2017.

בנוהל הפעלת בנק הדם של משרד הבריאות, העומד לצאת בימים הקרובים, שונתה בין השאר ההנחיה לשמירת FFP לאחר הפשרה: על פיה ניתן יהיה  לשמור FFP לאחר הפשרה עד חמישה ימים בקירור, ולא ניתן יהיה לאפשר הקפאה חוזרת כנהוג עד כה.

בנק הדם בזיו, בחן את השלכות הנחיה זו ומצא כי בבתי חולים קטנים, יביא הדבר לבזבוז ניכר (עד 50%) במשאב יקר זה. לאחר שלא נמצאו סימוכין להחלטה החדשה בספרות המקצועית, החליט בנק הדם לבדוק מעשית האם הקפאה חוזרת של FFP אכן פוגעת באיכות המנה על פי מדדים של רמת פעילות פקטורי קרישה ותפקודי קרישה (PT/PTT).
תוצאות הבדיקה הראו באופן ברור כי הקפאה והפשרה חוזרת של פלסמה שומרת טוב יותר על איכות הפלסמה בהשוואה לפלסמה שנשמרה 5 ימים בקירור לאחר הפשרה אחת.

תוצאות העבודה הביאו להתעניינות רבה בקרב קהל הכנס ולקריאה לוועדה האחראית לכתיבת הנוהל, שרבים מחבריה נכחו בהרצאה, לבחון מחדש את ההתוויות לשמירת פלסמה לאחר ההפשרה.

ועכשיו נותר לראות האם משרד הבריאות יקבל החלטה אמיצה לפעול בשונה מהמלצות האיגוד האמריקאי ה AABB.