השירות לעבודה סוציאלית

הנהלה
צוות
תיאור השירות
מידע שימושי
פעילות אקדמית ומחקרית
מידע נוסף
מבקרים מספרים

  הנהלה

 

מנהל השירות לעבודה סוציאלית: עו"ס יניב בן שושן (M.S.W)

עו"ס הצוות לטיפול תומך (פליאטיבי) ומרכז ועדת האתיקה של המרכז הרפואי זיו
מרכז שותף של הפורום הארצי של העובדים/ות הסוציאליים/יות בטיפול פליאטיבי בבתי החולים, מטעם השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות.

  צוות


עו"ס לידיה שלונסקי, (M.S.W) סגנית מנהל השירות, עו"ס מחלקות גריאטריה וכירורגיה.
עו"ס טטיאנה גלייסר, (M.S.W) עו"ס מכון אונקולוגי ומכון המטו-אונקולוגי.
עו"ס ג'ני גולדין, (M.S.W) עו"ס מכון רדיותרפיה ומחלקת טיפול נמרץ נשימתי.
עו"ס מוניה מרעי, (B.S.W) עו"ס מכון אונקולוגי ומחלקה פנימית א'.
עו"ס יסמין קנציורק (M.A בגרונטולוגיה), עו"ס מחלקה פנימית ב' ונוירולוגיה, רכזת איתור וטיפול בנפגעי\ות אלימות במשפחה.                                                   
עו"ס מירי כהן, (M.S.W) עו"ס מחלקה לרפואה דחופה (מיון) ומחלקת ילדים , רכזת "שעת חירום" בצוות השירות לע"ס.
עו"ס רשא סג'יר, (M.S.W) עו"ס מיון ילדים, מחלקת טיפול נמרץ ילדים ומכון הלב.
עו"ס אורלי רייך- ברי, (M.S.W) עו"ס מכון לסוכרת נעורים ומרפאה בריאטרית.
עו"ס רוני להב, (M.S.W) עו"ס מחלקות נשים, יולדות, ילודים וטיפול נמרץ בילוד (פגייה).
עו"ס פארס עיסא, (B.S.W) עו"ס מחלקה אורתופדית ומכון דיאליזה.
עו"ס רבקה מרום, (B.S.W) רכזת יחידת סגולה (למיצוי זכויות אזרחים ותיקים מאושפזים)
*עו"ס חכמיה יאסין אגבריה (M.A) – בחל"ת

גב' ברכה המאירי, מזכירת השירות לעבודה סוציאלית

 

 תיאור השירות

 

*כל הנכתב כאן בלשון זכר אך הכוונה לשני המינים גם יחד.

השירות לעבודה סוציאלית הוא חלק אינטגראלי מהשירות הכוללני למאושפזים, ורואה את המאושפז כאדם שלם המורכב מגוף, מנפש, ממשפחה, מחברה ומתרבות.
השירות לעבודה סוציאלית פועל מתוקף חוקי המדינה ונוהלי משרד הבריאות, ומתוך מגמה מתמדת להגברת שיתופי הפעולה עם גורמי רווחה, שיקום ובריאות שונים בקהילה.
השירות לעבודה סוציאלית מתמקד בטיפול בהשלכות ובקשיים רגשיים, משפחתיים וסוציאליים המתעוררים אצל החולה, ו/או בקרב משפחתו עקב אשפוז, מחלה , נכות, אובדן ומוות.

לשם כך אנו פועלים במספר מישורים עיקריים:

•סיוע בהתמודדות עם הקשיים הרגשיים, המשפחתיים, ההתנהגותיים, התפקודיים הנובעים ממחלה ומאשפוז.
•מתן מידע לחולים ובני משפחה על זכויות ושירותים הניתנים בבית החולים ובקהילה, כולל לניצולי שואה.
•מינוי אפוטרופוס על גוף לבצוע פעולה רפואית דחופה.
•ייעוץ למינוי מיופה כוח לטיפול רפואי.
•הכנה לטיפולים רפואיים שונים, כמו ניתוחים מורכבים, בדיקות פולשניות, הכנת ילד לניתוח.
•ארגון וגיוס משאבים משפחתיים, קהילתיים וחברתיים הנדרשים להתמודדות עם המצב הרפואי (שרותי רווחה, מתנדבים).
•תכנון שחרור מבית החולים למסגרת הבית או לסידור חוץ ביתי (שיקום, סידור מוסדי, סידור בבית אבות).
•הפעלת מרכז מידע לציבור והתערבות פסיכו סוציאלית במצבי חירום ואירועים רבי נפגעים.
•השתתפות בוועדה להפסקת הריון.

שירותים ופעולות ייחודיות :

פעילות קבוצתית למטופלים ו\או בני משפחות שלהם :
סיוע ותמיכה באדם החולה ו/או בבני משפחתו ניתנים ע"י השירות לעבודה סוציאלית באופן פרטני. עם זאת, מספר אנשים הסובלים במקביל מאותה מחלה, מאותו קושי רפואי או תפקודי, יכולים להעניק זה לזה תמיכה וסיוע רבי ערך.
לאור זאת, השירות לעבודה סוציאלית הפעיל לאורך השנים מספר קבוצות תמיכה וסדנאות למטופלים ולבני המשפחה, ומפעיל קבוצות תמיכה חדשות עפ"י הצורך :
•קבוצת תמיכה להורים במחלקת טיפול נמרץ לילוד (פגייה)
•קבוצת תמיכה לנערות מתבגרות במכון לסוכרת נעורים
•קבוצת תמיכה לנשים חולות סרטן שד לא מפושט
•קבוצת תמיכה למטופלי מכון הדיאליזה
•קבוצת תמיכה למנותחי קיצור קיבה (מרפאה בריאטרית)
•קבוצת תמיכה למטופלי שיקום לבבי
•קבוצת תמיכה לבני זוג וילדים של חולי דמנציה מאושפזים
 
סדנאות שהופעלו עבור צוותי מחלקות:

•סדנא לצוות מחלקה פנימית גריאטרית
•סדנא לצוות מחלקת טיפול נמרץ נשימתי
•סדנא לצוות מחלקת טיפול נמרץ ילדים

יחידת סגולה - מוקד זכויות בריאותיות לאזרח הוותיק המתאשפז ולבני משפחתו בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ; רכזת היחידה : עו"ס רבקה מרום, טלפון : 04-6828162 , אימייל: rivka.m@ziv.health.gov.il

 

 מידע שימושי

 

מספר טלפון מזכירות השירות לע"ס : 04-6828126 , 04-6828535
פקס: 04-6828975
דואר אלקטרוני:
מנהל השירות: yaniv.b@ziv.health.gov.il 
מזכירות השירות: bracha.h@ziv.health.gov.il 

 

  פעילות אקדמית ומחקרית


•העברת סדנאות, הרצאות ומפגשי אוריינטציה לסטודנטים לעבודה סוציאלית, סיעוד ורפואה.
•מתן הרצאות במסגרות אקדמיות שונות, כמו במכללת תל-חי ומכללת צפת, בפקולטה לרפואה בצפת ועוד.
•השתתפות במחקרים.

  מידע נוסף


מרכז מידע לציבור בזמן אירוע רב נפגעים (אר"ן), או בזמן חירום:

בזמן אירוע רב-נפגעים (אר"ן) בפריפריה של המרכז הרפואי זיו, השירות לעבודה סוציאלית אחראי להפעלת "מרכז מידע לציבור", הכולל:
-מרכז מידע טלפוני
-מרכז מידע למשפחות
 
מרכז מידע טלפוני:
מספר טלפון המופעל בזמן חירום בלבד: 1255161 - למתן מידע ראשוני לבני משפחות על הגעת פצועים למיון המרכז הרפואי זיו ולאיסוף מידע לגבי אלמונים וסיוע בזיהויים.

מרכז מידע למשפחות:
נמצא בבניין בית הספר לסיעוד (בנין מס' 7), לפני הכיכר שלפני הבניין המרכזי של המרכז הרפואי זיו.
בזמן קבלת פצועים מאירוע רב-נפגעים , שטח המיון, מחלקת טיפול נמרץ וחדרי הניתוח סגורים למבקרים ולבני משפחה על מנת לאפשר את הטיפול הרפואי הנדרש והיעיל ביותר.
במצב זה , מרכז המידע למשפחות מספק מידע ראשוני ותמיכה נפשית ראשונית לבני המשפחה של הנפגעים המטופלים במיון המרכז הרפואי.
צוות מרכז המידע למשפחות מסתייע בגורמי חוץ רלוונטיים (רשויות מקומיות, צה"ל ועוד(.
 


נהלים לעיון :

הפעלת שירותי עבודה סוציאלית בבתי החולים

תפקיד בעובד הסוציאלי במחלקה לרפואה דחופה

נוהל משרד הבריאות בנושא בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף לצורך אישור פעולה רפואית

נוהל תכנון הליך שחרור חולים מבית חולים לקהילה - תפקיד העובד הסוציאלי

נוהל משרד הבריאות לטיפול בנפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים חסרי ישע

איתור וטיפול נשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים

נוהל טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית

חוק העונשין בעניין קטינים וחסרי ישע - הוספת חובת דווח (תיקון מס' 94), התשס"ז - 2007

 
קישורים :

חוק זכויות החולה
חוק החולה הנוטה למות
יפוי כח חוק החולה הנוטה למות- נוסח חדש
חוק למניעת אלימות במשפחה (חוק) – כל-זכות
אתר משרד הבריאות
אתר משרד הרווחה
אתר המשרד לשוויון חברתי
אתר האגודה למלחמה בסרטן
אתר "כל זכות" למיצוי זכויות             
אתר "ביטוח לאומי"                  
אתר "האגודה הישראלית לטיפול תומך"
אתר "הוספיס בית גליל עליון"
אתר "הוספיס בית - צבר"
אתר "עמותת איל"ן"
אביב לניצולי השואה: בית
האתר המקיף לחיים עם מוגבלות - abiliko

  מבקרים מספרים

מכתב תודה לשירות הסוציאלי , סיור סטודנטים לעבודה סוציאלית , מכללת צפת .