מחקר חדש: אחיות בתפקיד ניהולי חשופות יותר למחלות קרדיו-וסקולריות

עורכות המחקר, מן המרכז הרפואי זיו, ממליצות לפעול לגילוי מוקדם של מוקדי לחץ בעבודה ולהפעיל תוכנית התערבות להפחתת רמת הלחץ בעבודה בקרב אחיות, בעיקר בקרב בעלות תפקיד ניהולי
1/12/2009

מחקרים רבים תיארו את הקשר בין מצבי לחץ במקום העבודה לשינוי בבריאותם של בעלי תפקידים ניהוליים. במחקרים אלה נמצא כי מתח כתוצאה מתפקיד קשור להתפתחות יתר לחץ דם, ומהווה גורם מנבא סיכון לתמותה ותחלואה ממחלות קרדיו-וסקולריות. לחץ במקצוע האחיות נקשר למצבים כמו בעיות עם אנשי צוות, קונפליקטים ושינויים החלים בהקשר למקצוע.

במחקר שנערך לאחרונה במרכז הרפואי "זיו" על ידי ציפי אברהם, מהמחלקה לטיפול נמרץ לב, ורחל מוריה, מנהלת הסיעוד במרכז, נבדק הקשר בין תפקיד ניהולי לבין גורמי סיכון למחלות קרדיו-וסקולריות בקרב אחיות, וזאת כדי לפתח תוכניות התערבות מתאימות ולצמצם את הסיכון לתחלואה ממחלות אלה.

מחקר החתך כלל 200 אחים ואחיות מכל המחלקות בשני מרכזים רפואיים בצפון הארץ - 81.5% מהם נשים בגילים 62-40, ו-32% מתוכם בעלי תפקיד ניהולי.

במחקר נמצאו הבדלים מובהקים ברמת הלחץ בין אחיות בעלות תפקיד ניהולי לבין אחיות שאינן בתפקיד כזה. כן ניכר הבדל מובהק בשיעור גורמי הסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות בקרב אחיות בעלות תפקיד ניהולי, לעומת מי שאינן בתפקיד כזה - 56.5% לעומת 43.4% בהתאמה. בניתוח חד-משתני נמצא גם קשר ישר בין גיל, רמת הלחץ בעבודה וגורמי סיכון למחלות לב.

מסקנת המחקר הייתה שיש קשר ישר בין תפקיד ניהולי לבין גורמי סיכון למחלות קרדיו-וסקולריות בקרב אוכלוסיית האחיות.

הנחת עורכות המחקר היא כי גילוי מוקדם של מוקדי לחץ והפעלת תוכנית התערבות להפחתת רמת הלחץ בעבודה בקרב אחיות, בעיקר בקרב בעלות תפקיד ניהולי, יצמצמו את הסיכון להיארעות מחלות קרדיו-וסקולריות בעתיד. ההמלצה היא לשקול הכנסת תוכניות הדרכה בנושאים אלה כחלק מתכנית העבודה של האחיות.

המחקר הוצג בכינוס הבין-לאומי השישי לטיפול נמרץ לב, שנערך באוקטובר 2009 בתל אביב.