מחקר חדש בדק את איכות הביצוע של סקר שמיעה ביילודים במרכז הרפואי זיו

5/7/2012

ליקוי שמיעה הוא הליקוי התחושתי השכיח ביותר ביילודים: כשלושה מקרים על כל אלף לידות. ביילודים הנמצאים בסיכון גבוה לחירשות, כגון בעלי רקע משפחתי של ליקויי שמיעה, השכיחות גבוהה יותר ומגיעה עד פי שמונה. עם זאת - אצל כמחצית מהיילודים הסובלים מליקויי שמיעה אין גורמי סיכון ידועים מראש.

ליקוי שמיעה עלול לגרום לפגיעה משמעותית בהתפתחות השפה ובהתפתחות הרגשית והחברתית של הילד. מחקרים הוכיחו כי גילוי מוקדם שלו הכרחי לביצוע שיקום שמיעה, שיאפשר התפתחות תקינה של שפה ודיבור. התערבות מוקדמת, בין השאר באמצעות מכשירי שמיעה וביצוע ניתוחי שתל השבלול, יכולה למזער נזקים של חירשות מולדת.

משרד הבריאות המליץ על בדיקת סקר שמיעה ביילודים, בדומה למדינות נוספות ברחבי העולם, והחל מחודש מארס 2010 הוא מתקיים במרכז הרפואי זיו באופן שגרתי, על ידי צוות מכון השמיעה בראשות כרמי קראוס. בשלב הראשון מתבצעת בדיקת "פלט קוכלארי", הנותנת מידע על תפקוד תאי שיער באוזן הפנימית בתגובה לצלילים. ביילוד שהודגמה אצלו תגובה לא-תקינה תבוצע גם בדיקה הנקראת "תגובת גזע-מוח שמיעתי(ABR) ", הנותנת מידע מהימן על תגובות לצלילים מעצב השמע ומגזע המוח. ביילודים עם גורמי סיכון לחירשות יבוצעו שתי הבדיקות גם יחד.

יילוד שנמצאה אצלו תוצאה לא-תקינה יופנה לרופא המטפל, שידאג לאבחון שמיעה במסגרת קופת החולים. במקרים חריגים, שבהם יילוד לא נבדק או לא השלים את סקר השמיעה אחרי לידתו, הוא יוזמן להשלמת הבדיקות בבית החולים בתוך חודש ימים מלידתו.

 לאחרונה נערך במרכז הרפואי זיו מחקר שמטרתו הערכת איכות הביצוע של הסקר החדש. נסקרו תיקיהם של למעלה מ-5,000 יילודים שעברו בדיקות סקר שמיעה מתחילתו, ונמצא כי הצלחנו לסקור למעלה מ-94% מהיילודים. בתכניות דומות בעולם יש בעיה של המשך מעקב אחר יילודים שאינם עוברים את בדיקת הסקר, ובארה"ב רק כמחצית מהם ממשיכים לבדיקות מקיפות שיקבעו אם יש להם באמת ליקוי שמיעה הדורש טיפול. במרכז הרפואי זיו, הודות למאמצים גדולים של צוות הסקר, הצלחנו לבדוק בבדיקות מקיפות יותר מ-80% מיילודים אלה.

בשנה השנייה של הסקר מצאנו שיעור גבוה יותר של יילודים המשתתפים בו, בהשוואה לשנה הראשונה. בנוסף, שיעורי המעבר של הבדיקות הולכים ועולים ככל שניהול הסקר משתפר. התכנית ממשיכה להתבצע אצלנו ביעילות גוברת בעיקר הודות לצוות המצוין המנהל אותה, מתוך מחויבות לגילוי מוקדם של לקויות שמיעה ומניעת פגיעה התפתחותית.