מיקרוביום במחלת הפרקינסון

לאחרונה זכתה מעבדת המחקר החדשה בזיו, בראשות דר' הדר נוימן בשיתוף עם המחלקה לנוירולוגיה בראשות דר' שאהין ועם דר' עמרי קורן מהפקולטה לרפואה בצפת, במענק מחקר מטעם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל עבור מחקר בתחום המיקרוביום במחלת הפרקינסון.
1/2/2018

מחלת פרקינסון הינה מחלה נוירודגנרטיבית הכוללת תסמינים מוטוריים כגון רעד, נוקשות, קושי בהתחלת תנועות וחוסר יציבות.
למרות שמחלת הפרקינסון נחקרה בדרכים רבות, הסיבות ומהלכים להתפתחות המחלה נותרו בלתי פתורים. תסמינים שניוניים של בעיות במערכת העיכול לעיתים קרובות מקדימים את התופעות המוטוריות ועל כן עשויים להוות גורם סיכון להתפתחות המחלה.

מספר מחקרים שנערכו לאחרונה חשפו קשר בין הרכב חיידקי הגוף (מיקרוביום) לבין מחלת הפרקינסון ומצאו כי אצל חולי פרקינסון אוכלוסיות חיידקי המעי שונות מאשר אצל אנשים בריאים באותם הגילאים.
עם זאת, בכל אחד מהמחקרים נמצאו שינויי חיידקים השונים זה מזה, כך שעוד לא הוגדרו שינויים ספציפיים הקשורים באופן גורף ועקבי למחלה.
אנחנו מאמינים כי המקור לחלק מהשונות בממצאים נובע מאוכלוסיות אתניות שונות שהשתתפו במחקר. לפיכך, אנחנו מציעים לבחון את שינוי הרכב החיידקים בחולי פרקינסון לעומת בריאים בתוך אוכלוסיות אתניות מוגדרות של יהודים וערבים בגליל.

מחקר זה הינו חדשני וחשוב, שכן הוא עשוי להבהיר את המרכיבים החיידקיים הקשורים במחלה.
במידה ואכן נמצא שינויים משמעותיים, אלו יוכלו לשמש באופן אידיאלי לשמש כסמנים ייחודיים לדיאגנוזה של המחלה.

אנו מגייסים מתנדבים בריאים מעל גיל 60 להשתתף במחקר חשוב זה כקבוצת ביקורת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדר' הדר נוימן 050-6880299, או לגב' יהודית חכמון 04-682-8828.