המרכז הרפואי זיו, מאחל לכל מטופליו, עובדיו וידידיו בארץ ובתפוצות חג אורים שמח

8/12/2015