סיום JCI

ברכות על סיום בהצלחה של השלב הראשון בתהליך ההסמכה JCI
25/9/2016