שומר הבריאות שלנו - ראיון חג עם דר' סלמאן זרקא

30/9/2016