די לאלימות !

15/3/2017

ד"ר סלמאן זרקא מנהל המרכז הרפואי זיו אמר בעצרת, כי כלל העובדים, הוועדים והנהלת המרכז הרפואי זיו שולחים תנחומים למשפחתה של האחות טובה קררו ז"ל שנרצחה על משמרתה למען הציבור ,לא יתכן כי שימוש באלימות כלפי עובדי ציבור לא יקבל מענה ופתרון הולם ,כולל חקיקה ואמצעי אכיפה להגנה על הצוותים הרפואיים ופעילות הסברתית, ארצית, כוללת כנגד השימוש באלימות .
מר אריה ביתן מנהל הסיעוד אמר בעצרת כי הידיעה על מותה של אחות בישראל, החריד וזעזע את כולם. אחות המגיעה להעניק מזור לחולים, מוצאת את מותה במהלך הטיפול, הינו חציית קו אדום . האחות האם והסבתא טובה קקרו ז"ל ,שילמה על תחלואיה של מערכת הבריאות. צוותי בתי החולים הופכים לא אחת, לשק החבטות של חולים ובני משפחות, החשים תסכול מתפקודה של מערכת הבריאות כולה. עוד הוסיף ביתן כי חובה על המדינה לחזק את תחושת המוגנות של עובדי הסקטור הבריאותי "אנו מגלים אפס סובלנות מול השימוש באלימות כלפי מי שעובד שעות ארוכות למען בריאות הציבור . המדינה השולחת אותנו לטפל בחולה חייבת למצוא את ההגנות הנדרשות בכדי שנוכל לבצע עבודתנו " אמר ביתן