מזל טוב לתינוקת העצמאות 69!

2/5/2017

בצילום: אחיות מחלקת יולדות ויילודים עם האם המאושרת. מימין: ציפורה אקרמן, בלה זיידמן, מאיה קרת ואלה בלזר.