הנהלת המרכז הרפואי

ד"ר סלמאן זרקא

מנהל המרכז הרפואי זיו

מר מאיר כהן חמוז

מנהל אדמיניסטרטיבי

מר אריה ביתן

מנהל הסיעוד