מחלקות ויחידות

מחלקה פנימית ב'

האחות תבצע קבלה סיעודית והרופא יערוך קבלה רפואית.
בזמן קבלתכם תישאלו על עברכם הרפואי, מחלות ופציעות קודמות ותרופות שאתם נוטלים.
אם יש בידכם מסמכים רפואיים כמו צילומים, מכתבי הפניה, תיעוד רפואי או תוצאות בדיקות - אנא מסרו אותם לצוות.
לעמוד הקודם12