אגף מעבדות

  הנהלה

מנהלת אגף מעבדות
:
דר' יפעת צבעוני
yifat.z@ziv.health.gov.il
טלפון: 04-6828661

מזכירה: אתי דוד זאדה 04-6828769
david.z@ziv.health.gov.il 

לורין דחלה, אחראית איכות אגפית 050-5799811
Loureen.d@ziv.health.gov.il 

המעבדות הקליניות מרכז רפואי זיו

לאגף המעבדות במרכז הרפואי זיו משויכות המעבדות הקליניות: ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, המטולוגיה, גנטיקה, פתולוגיה, ציטולוגיה ובנק הדם ומונה כ 60 אנשי צוות.
לבית החולים ולמעבדות בפרט מדיניות של איכות, חדשנות, עידוד יוזמות למחקים, התפתחות ושיפור מתמיד.
כל המעבדות מצוידות במכשור וציוד מתקדם, צוות מקצועי ומערכת ניהול איכות העונה על דרישות הרגולטור, תקןJCI ובעלות תקן איכות ISO 9001:2015 . מדיניות.


מדיניות האיכות-מערך המעבדות


הנהלת המרכז הרפואי זיו רואה הזדמנות בצורך לתת מענה לסביבה הגלובאלית המשתנה ועל כן החליטה ליישם את מערכת ניהול האיכות על פי דרישות כלליות בתחום המעבדות כמתואר עבור בית החולים של הארגון ה-JCI ועל פי דרישות התקן ת"יISO 9001:2015 . מנהלי המעבדות מתחייבים לעמוד בכל הדרישות התחיקתיות המתחייבות מתחום עיסוק המעבדות (כגון דרישות המחלקה למעבדות במשרד הבריאות, תקנים לאומיים ובינלאומיים, תקנות, צווים וכל דין אחר).

מנהלי המעבדות יבטיחו יישום תהליך שיפור מתמיד של מקצועיות, איכות השירות וקידום ניהול האיכות המבוססים על העקרונות הבאים:

 להבטיח את שביעות רצון של לקוחות פנימיים וחיצוניים: המטופלים והצוות הרפואי ולתת מענה מיטבי לצרכיהם וציפיותיהם,

 לקבוע מטרות, מדדים ויעדים מדידים בתחומי האיכות והתפעול ומעקב תקופתי אחר העמידה בהם,

 להבטיח שעובדי המעבדה הינם בעלי הכישורים הנדרשים ומבצעים בדיקות על פי נוהגי העבודה המקצועיים ועל פי ההרשאות שניתנו עי" המנהל המעבדה,

 לשתף את כל העובדים בתהליכי ניהול ושיפור האיכות,

 לדאוג להעצמה אישית של העובדים עי" מתן הדרכות בתחום המקצועי,

 לבצע סקירה תקופתית של מערכת ניהול האיכות במעבדות על מנת לוודא את מידת עדכונה, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות ההנהלה ומידת יישומה והטמעתה בכל הדרגים.

מנהלי המעבדות יפעלו לשמירה על מקצועיות הבדיקות והשירות תוך ביצוע בדיקות אמינות. הנהלת בית החולים ומנהלי המעבדות יפעלו לקיומה של סביבת עבודה איכותית ע"י הקצאת המשאבים, התנאים וטכנולוגיות הנדרשים לביצוע מיטבי של הבדיקות.

כל עובדי המעבדה מחויבים להכרה ויישום המדיניות ומערכת האיכות.

מדיניות זו תופץ ותוסבר בתוך הארגון ומחוצה לו ע"פ דרישת גורמים חיצוניים, שותפים ובעלי עניין אחרים.

מצ"ב לינק של ספר המעבדות
מצ"ב תעודת ISO