דרושים אחים/אחיות לעבודה מיידית

לפרטים נוספים היכנסו ללינק

למרכז רפואי זיו צפת
דרושים
אחים/אחיות
לעבודה מיידית 


תיאור כללי על המשרה:

אח/אחות מוסמך/ת כמוגדר בתקנות בריאות העם, העוסקים בסיעוד בבתי חולים
(התמש"ט 1988) ובצוות סיעוד במרפאות ( התשמ"א 1981 ) , הרשומה במדור אח/ות
מוסמך/ת בפנקס.

ביצוע פעולות בהתאם לסמכויות הנגזרות מתקנות בריאות העם ותקנות הרופאים העוסקים בכשירות לביצוע פעולות חריגות (התשס"א 2001 ) ובהתאם לחוזרי משרד הבריאות.

תיאור העיסוק של האח/ות המוסמך/ת כולל בין השאר את ביצוע הפעולות הבאות :
טיפול בחולים ובריאים , אבחון חריגה ממצב בריאות רצוי , ביצוע פעולות מצילות חיים, ניהול הטיפול הסיעודי והתחלת טיפול ראשוני, טיפול בהתאם לתוכנית טיפול רפואית , הפעלת מכשור רפואי , הכשרת מטופלים ומשפחות לתפקוד במצב בבריאות לקוי , פיקוח על עובדי סיעוד מסייעים .

אחריות להתעדכנות בידע מקצועי הרלוונטי לתחום העיסוק.

 

תנאי סף:

רישיון והשכלה:

אח/ות מוסמכ/ת בוגר/ת תואר ראשון מוכר בסיעוד

ניסיון ו/או הכשרה ב: טיפול נמרץ / זיהומים / מיון / פנימית.

 

 

פרטים להגשת קורות חיים
קורות חיים יש לשלוח למייל humanresources@ziv.health.gov.il:
בציון "עבור משרת אחים/אחיות".
רק פניות מתאימות יקבלו מענה.