מחלקת קשרי חוץ, שיווק ודוברות

הנהלה
תיאור המחלקה
מידע שימושי
 הנהלה

מר' אלי סבתי
מנהל מחלקת קשרי חוץ, שיווק ודוברות
דובר המרכז הרפואי זיוגב' גל דרור - טל
מנהלת שיווק - מחלקת קשרי חוץ, שיווק ודוברות


תיאור המחלקה

מנהלת היחידה אחראית על תפעול, ניהול ופיתוח פעילות קשרי חוץ, שיווק ויחסי ציבור ובכלל זה העברת מידע ופרסום המרכז הרפואי בקרב הציבור.
היחידה יחד עם הנהלת המרכז ועובדיו פועלת לקידום החשיפה, העלאת המודעות וטיפוח תדמית המרכז הרפואי זיו כמרכז רפואי אוניברסיטאי מוביל ומתקדם.
היחידה פועלת לקידום הקשר עם הקהילות הסובבות את המרכז הרפואי, פעילויות משותפות, הרצאות בקהילה, ימי בריאות, כנסים ושיתופי פעולה.
שיווק המרכז הרפואי ופרסומו נעשים בצורה המיטבית באמצעות המדיה התקשורתית, הדיגיטלית והכתובה
בשיתוף פעולה עם כל המחלקות במרכז הרפואי, לקידום פרויקטים שיווקיים והסברתיים לקהילה ולעובדי המרכז הרפואי 

תיאור התפקיד


גב' ליהי חטשואל
מתאמת קשרי חוץ ושיווק

אחראית על תיאום וליווי ביקורים במרכז הרפואי זיו.

גב' עולה זידאן
מזכירת קשרי חוץ, שיווק ודוברות


מר ישראל קופילוביץ
מתאם קשרי קהילה ומ"מ רב ביה"ח


מתאם קשרי קהילה
בכל נושאי דת וכשרות ניתן לפנות במספר הנייד או במשרד.


מידע שימושי

מיקום : כניסה למיון בצד שמאל


עולה זידאן - מזכירת מחלקת קשרי חוץ, שיווק ודוברות
04-6828190
ola.z@ziv.gov.il

ליהי חטשואל - מתאמת קשרי חוץ ושיווק
04-6828061 ,050-6262616
lihi.h@ziv.gov.il

ישראל - מתאם קשרי קהילה
050-4126245, 04-6828371 
israel.k@ziv.gov.il