מחלקת שינוע ושירותי חצר

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי

  הנהלה

ממלא מקום בפועל למנהל המחלקה: מר קובי סופר


 

  צוות


מר יוסי פלס, ראש צוות
גב' אילה דדוש, רכזת נושא  

 
 תיאור המחלקה

המחלקה אחראית לנושא השינוע של המטופלים והציוד במרכז הרפואי. בנוסף המחלקה אחראית לשירותי החצר, הגינון ואיסוף האשפה.

  

 מידע שימושי

מיקום:

קומת קרקע

מספר טלפון:

04-6828730
פקס: 04-6828683

דואר אלקטרוני:

ayala.d@ziv.health.gov.il