המחלקה לכלכלה ותקצוב

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי
 

  הנהלה

מנהלת המחלקה: רו"ח זיוית נשיא

  צוות


גב' יפית בוכריס, כלכלנית

 

 
 תיאור המחלקה

המחלקה לכלכלה ותקצוב אחראית, בין היתר, על:

  • תכנון חלוקת התקציב השנתי של המרכז הרפואי ומעקב אחר ביצועו.
  • הפקת דוחות רבעוניים הכוללים: נתונים סטטיסטיים, נתוני תפוקות, ביצוע תקציב ונתוני שכר, ביצוע עיבודים סטטיסטיים שונים תוך שימוש במערכות מידע של משרד הבריאות. נתונים אלו מעובדים למצגות דינמיות.
  • עבודה מול גורמים שונים במרכז הרפואי כדי להציג להנהלה בדיקות עלות-תועלת לפני רכישת מכשור, או לפני התקשרות עם ספק חיצוני. במסגרת זו נערכים, בין היתר, תמחורים של פעולות רפואיות ואחרות, כשלב מקדים במכירתם לגופים חיצוניים.  

 

 מידע שימושי

מיקום:

משרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית, בניין בית ספר לאחיות.

מספרי טלפון:

04-6828697, 04-6828721
פקס: 04-6828168

דואר אלקטרוני:

Zivit.n@health.gov.il
Yafit.b@ziv.health.gov.il