מחלקת הנדסה ואחזקה

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי

  הנהלה

מנהל המחלקה: מר אייל צאירי 

 

  צוות


מר מנחם מוטעי, אחראי מעקב פרויקטים בינוי ותשתיות וממונה על הבטיחות
מר בני חדד, מנהל אחזקה

מוקד אחזקה:

גב' רחל דבוש, עוזרת למרכז שירותים טכניים
מר אלי יהודה, עוזר למרכז שירותים טכניים  

 

 
 תיאור המחלקה

מחלקת הנדסה ואחזקה מטפלת באופן שוטף בקריאות שירות דחופות המתקבלות דרך המוקד הטכני, באחזקה מתוכננת ושוטפת, בהתקנות חדשות, בבניית מערכות, בשיפוצים, בהכנת מפרטים טכניים ובפיקוח על ביצועם. כמו כן, המחלקה הטכנית משמשת כיועצת להנהלת המרכז הרפואי באשר לפיתוח המרכז הרפואי, להקמת מבני אשפוז, מכונים חדשים ועוד.

בתחום אחריות המחלקה: מערכות חשמל, מערכות תקשורת, מערכות בקרת מבנים, מערכות גזים רפואיים, מערכות שילוח דואר פנימיות, מיזוג אוויר, מערכות תברואה הכוללות משאבות מים ומאגרי מים, חדר דוודים עם דודי קיטור.  

 

 מידע שימושי


מיקום:

מבנה האשפוז המרכזי, בקומת המרתף.

מספרי טלפון:

04-6828021
פקס:04-6828017

דואר אלקטרוני:

eyal.z@ziv.health.gov.il