מחלקת שכר

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי

  הנהלה

מנהל המחלקה: מר אבי מור

 

 

  צוות


גב' רונית קויפמן, חשבת שכר
גב' ורד כשר, חשבת שכר
גב' שרה סבן, חשבת שכר

  

 
 תיאור המחלקה

מחלקת שכר אחראית לנושא השכר של עובדי המרכז הרפואי ושל עובדי קרן המחקרים.

 

 מידע שימושי


מיקום:

בניין בית הספר לאחיות, קומה 2.

מספרי טלפון:

04-6828823, 04-6828728
פקס: 04-6828744

דואר אלקטרוני:

avi.m@ziv.health.gov.il
Ronit.k@ziv.health.gov.il