מרכזייה

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי
 

  הנהלה

מנהל: מר מישל אלקבץ  

 

  צוות


גב' אליס פנינה
גב' יפה יורם ניסים   

 
 תיאור המחלקה

צוות המרכזייה מטפל באופן שוטף בקריאות צוות המרכז הרפואי לחיוג פנימי וחיצוני, משמש כמודיעין למתקשרים מחוץ למרכז הרפואי ולמתקשרים מתוכו, אחראי למערכת אלקו ולמערך הביפרים, ומאזין באופן רצוף למערכת הקשר.

 

 מידע שימושי


מיקום:

הבניין המרכזי, קומת הכניסה

מספרי טלפון:

04-6828880