מחלקת אספקה סטרילית

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי

 

  הנהלה

מנהלת המחלקה : גב' דינה מרגול

 

 

  צוות


מר ישי בננו
גב' מלכה קושמרו
גב' אסתר אדג'ג
מר אורי חיון
מר דני זגדון
מר אבנר חיון
מר משה בן חיים
מר ז'איס מלכה
גב'אמטבל פרדה
גב' עליזה בליטי
גב' לימור טיבי
גב' אושרת עמרם
גב' אלינה שרייר

 
 תיאור המחלקה

המחלקה לאספקה סטרילית מהווה גורם משמעותי במניעת זיהומים בין המטופלים והצוות המטפל .

 

 מידע שימושי


מיקום: קומת קרקע

מספרי טלפון :

מחלקה: 04-6828980
פקס:04-6828982

דואר אלקטרוני :

dina.mr@ziv.health.gov.il