קורס הדרכה קלינית

בואו לקחת חלק בהובלת תהליכי שינוי במקום העבודה, לרכוש כלים ומיומנויות בהדרכת מטופלים,
ולקחת חלק בעיצוב האחות המוסמכת העתידית.


להרשמה יש למלא את הטפס המצ"ב ולהעביר אלי במייל: schoolziv.n@ziv.health.gov.il
או בפקס: 04-6828832.
תאריך:1/3/2017