כנס בטיחות בעידן האקרדיטציה

תאריך:6/4/2017 08:00 - 14:00
מיקום:אודיטוריום בית הילד