קורס על בסיסי יועצות הנקה 2018

מודולת על בסיסי

יועצות הנקה


תכנית הלימודים מקנה לאחיות מוסמכות

מיומנויות טיפול וייעוץ בתחום ההנקה .

תכנית הלימודים הינה בהיקף של 350 שעות ,

עפ"י החלוקה הבאה:

150 שעות לימוד עיוניות

200 שעות התנסותקלינית .

דרישות קבלה 

·תואר אח/ות מוסמך/ת 

·תואר אקדמי מוכר 

·עמידה במבחן ממיין- פטור ממבחן זה יינתן למועמדים הבאים: 

-בעלי תואר שלישי (PhD ) 

-בוגרי השתלמות מוכרת אשר סיימו את הכשרתם במהלך 5 שני אחרונות 

-בעלי ציון 70 ומעלה במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת ב- 4 שנים אחרונות 

                  √ המיון ייעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל דרישות הקבלה 

עדיפות בקבלה תינתן למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק 

מועד פתיחת הקורס: ינואר 2018
פרטים והרשמה

במזכירות בית הספר 

                                            04-6828031

04-6828700 

פקס 04-6828832 

דוא"ל: schoolziv.n@ziv.health.gov.il 

*הפתיחה מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להנחיות מנהל הסיעוד

תאריך:1/1/2018