עיניים

מרפאת רשתית: יום א' 13:00-8:30
מעקב שוטף: ימים ב', ג', ה' -13:00-8:30
מרפאת אוקולופלסטיקה ודרכי דמעות: יום ד' 13:00-08:30
מרפאת גלאוקומה: ימים ב', ד' - 13:00-10:00
מרפאת הדמיה אופטית של הרשתית: ימים א', ג', ה' 13:00-08:00
מרפאת שדה ראייה: ימים ב', ג' 13:30-08:00
מרפאת פלורסצאין: ימים א', ה' 13:30-08:00
מרפאת לייזר: יום ב' 13:30-08:30
ילדים: ימים ג', ה' 13:30-08:30