אורודינמיקס

לאחר ניתוח אורגינקולוגיה: יום א': 09:00-08:00
אורודינימיקה אבחון לגברים: יום ב': 11:00-09:00
בדיקות אורודינמיות: יום ג' 12:00-09:00