כירורגיית כלי דם

יום א' 13:00-08:30
יום ב' 13:00-12:00