כירורגיה כללית

יום ב' 14:30-12:00
יום ה' 12:00-9:00