יתר לחץ דם

יום ג' 16:00-10:00
הולטר לחץ דם: לתאם מועד עם מזכירת המחלקה, טלפון: 04-6828943