אונקולוגיה

מנהל המחלקה :
פרופסור ג'אמל זידאן

שם המרפאה

תיאום תורים 

יום א' 

יום ב' 

יום ג' 

יום ד' 

יום ה' 

הקצאה 

אונקולוגיה 

תיאום מראש 

9:00:16:00 

9:00:16:00 

9:00:16:00 

9:00:16:00 

9:00:16:00 

20 דקות