אמנת שירות

כבוד

למטופלת הזכות לקבל את הטיפול על פי רצונה החופשי ובהסכמתה המלאה, ללא אפליה או משוא פנים, תוך כבוד וכיבוד של ערכיה ואמונותיה.

על המטופלת ובני משפחתה לשמור על כבוד אנשי הצוות המטפלים בה.

מקצועיות הטיפול

למטופלת הזכות לקבל טיפול מקצועי, מיומן ובטוח, המושתת על יחסי אמון עם הצוות המטפל.

סודיות רפואית

למטופלת הזכות לנוכחות מלווים בכל שלבי הטיפול בה ובהתאם לתנאים השוררים במקום הטיפול.

חוות דעת נוספת

למטופלת הזכות להיוועץ בכל גורם רפואי בנוסף לצוות הישיר המטפל במחלקה. על המטופלת להודיע על כך למנהל המחלקה או לרופא בכיר אחראי במחלקה, והוא יסייע בידה.