ד"ר אלכס יארונובסקי

סגן מנהל מחלקה ואחראי מחלקת נשים