ספר טלפונים

חדרי לידה – 04-6828967

מחלקת יולדות - 04-6828961

מחלקת יילודים - 04-6828965

יחידה לטיפול מיוחד ביילוד – 04-6828971

מחלקת נשים – 04-6828929

מכון גנטי – 04-6828091

המרכז לבריאות האישה – 04-6828738

יחידה להיריון בסיכון גבוה – 04-6828738

השירות הסוציאלי והפסיכולוגי – 04-6828535

דיאטנית – 04-6828004

פיזיותרפיסטית - 04-6828010

יד שרה - 04-6828000

מכון פועה (רפואה ופוריות על פי ההלכה) – 02-6515050

מזכירות המחלקה - 04-6828959 פקס-04-6828649