נסעו במיוחד מחיפה לצפת ללדת את בתם הבכורה

8/9/2013