איסוף דם טבורי

בחדר הלידה ניתן שירות לאיסוף דם טבורי. יש ליצור קשר עם אחת מהחברות המציעות שירות זה בארץ כדי לקבל ערכה וטפסים. אנא זכרי להודיע על כך למיילדת עם הגעתך לחדר הלידה.