צוות מחלקת יולדות

ד"ר דוד פלג- אחראי מחלקת סיבוכי הריון ויולדות
אחות אחראית: גב' רחל לוי
סגנית אחות אחראית: גב' נטלה שטיבלמן